Start

In oudere versies van Joomla! kan ik in de JCE-editor op een knop klikken om een artikel te bekijken (in een popup).

Helaas ontbreekt deze functie geheel in de editor. Je bent bijna gedwongen om het artikel eerst op te slaan en te publiceren. Daarna kan je het artikel als webpagina oproepen zonder dit als menu-item te koppelen. Voeg aan de URL van je website toe index.php?option=com_content&view=article&id=8

Toevallig kwam ik een extensie tegen van Regular Labs die wel de mogelijkheid biedt om rechtstreeks een webpagina te bekijken... "Beter Preview". De vele vrijwilligers van OpenTranslators hebben op Transifex taalbestanden vertaald naar hun eigen taal.